جزئیات تجربه

عنوان تجربه
مطالبه گری
فرهنگی
1391/01/01
1391/12/30

اطلاعات تجربه

یک اینکه اعتراض به حق بود و باید مطالبه گری انجام میشد، سپس ما نمیخواستیم از این حرکت به عنوان حرکتی علیه نظام برداشت شود.
ما به عنوان یک گروه از متخصصین حوزه کشاورزی وارد شرق استان اصفهان شدیم که روش های نوین کشاورزی را به کشاورزان انتقال دهیم. به دلیل خشکسالی و کم شدن حق آبه کشاورزان و تا متعادل شدن حق آبه کشاورزان و کارخانه جات مردم شروع به اعتراض کردند. ما هم به عنوان گروه که دغدغه انقلاب داشت سعی کردیم که این اعتراضات را به نوعی مدیریت کنیم که اشتباها به عنوان اعتراضات علیه نظام تلقی نشود. برای همین اولین پله پیدا کردن یک فرد مورد اعتماد در هر روستا بود که مشکلات و حف های مردم را به ما انتقال دهند. اعتماد مردم اول به ما به دلیل مسئولان ما و از جایی که آمد بودیم سخت بود ولی ما همراه با مردم شدیم چون ما کشاورز بودیم و حرف کشاورزان حرف ما بود، فقط ما تلاش کردیم که با استفاده از ریش سفید های روستاها و شهر ها و همچنین پدران شهدا و یکی کردن مطالبه ها، نگذاریم که از این مطالبه گری ما سو استفاده شود. ابتدا اگر میخواست تجمعی اعتراضی صورت بگیرد، ما با صحبت با مردم میگفتیم که باید مطالبات دقیق دربیاید تا بحث منحرف نشود و به اجتماعی ضد نظام تبدیل شویم. ما با استفاده از پدران شهدا در جلوی جمعمان و صحبت های از مقام معظم رهبری، و پلاکارد هایی نشان دادیم که حرف ما کم آبی است و نه چیز بیشتری. ما سعی کردیم نیرو انتظامی را هم پای کار بیاوریم تا کمکمان کنند برای حفظ لوازم روستاییان که برای تجمع به ورودی های شهر آمده بودند. ما با فرمانداری و شهرداری و ... هماهنگ مسشدیم که قرار است فلان جا تجمع شود. در همین حال دشمن دست به کار شد و اخبار هایی را بر طبق خواسته های خودشان مطرح کردند که ما با صدا و سیما آمدیم صحبت کردیم تا بیایند و این اعتراض ها را پوشش دهند تا برداشت غلط صورت نگیرد. ولی انجام نشد و ما خیلی جلوی افراد بیگانه ای که وارد جمع میشدند را میگرفتیم که شورشی ایجاد نکنند. اولین گام در ساماندهی مطالبات مردم یکی شدن با آنهاست. دومین نکته شنیدن حرف مردم است و موضوع بعدی شناسایی افراد تاثیر گذار روی مردم است.
خودمان دست به کار شدیم در ابتدا سپس خیلی نامه نگاری کردیم به خیلی جاها ولی اتفاقی صورت نگرفت.
مردم ناراضی و معترض از کم آبی و ناعدالتی در توضیع حق آبه
حرف ما همان حرف مردم بود فقط با کنترل بیشتر که منحرف نشود. و میشنیدیم مردم چه میگفتند و برای همین مردم به ما اعتماد کرده بودند.
.
که مردم اشتباها به دلیل یک اعتراض درست، به عنوان معاند نظام شناخته نشوند.

مستندات تجربه