اهمیت و مزایای مستندسازی تجارب

مستندسازی تجارب اهمیت و مزایای فراوانی دارد که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. امکان افزایش تجربه و یادگیری به وسیله‌ی مدیریت تجربه

2. امکان افزایش عملکرد گروه‌های مردمی

3. رسیدن به قالب‌های نوین و خلاقیت در امور اجتماعی و تولید کارخانه‌ی ایجاد تجربه

4. جلوگیری از اشتباهات گذشته و موازی کاری

5. امکان به اشتراک گذاری تجربه ضمنی و ذهنی

6. امکان غنی سازی تجربه بومی مدل سازی بومی