ماموریت‌ها

1. ثبت تجربیات و ایده‌های موفق

2. اشتراک‌گذاری و معرفی تجربیات موفق

3. حمایت و سرمایه‌گذاری از تجربیات موفق

4. تولید دانش بومی در حوزه مسائل اجتماعی