اهمیت تجربه نگاری در حوزه اجتماعی

انسان‌ها به دليل محدوديت ظرفیت ضمیر ناخودآگاه خود، قادر به حفظ و يادآوري تمامي مطالب نيستند. يادگيري می‌تواند از طريق تجربه تحقق يابد.هر مديری براي يادگيري از اشتباهات قبلي خود، ارزش قائل می‌شود و براي مديران موفق ضروري است كه متوجه این امر شوند که چه‌کارهایی را غلط انجام داده‌اند، پيامدهاي آنچه انجام شده است، چه شده است و چگونه در آينده از شرايط مشابه اجتناب كنند.

جالب است بدانید ۷۰ درصد مشکلات یک حرکت اجتماعی تکرارپذیر می‌باشند اما متأسفانه به دلیل انکه  ثبت نگرديده است دوباره تکرار می شود. مستندسازي روش‌ها، فنون و آموخته‌های انسان‌ها وجریانات اجتماعی، راهكاري مطمئن در انتقال تجربيات فردي و اجتماعي به ديگران است.

کاهش زمان، جلوگیری از تکرار آزمون های پیشین و گاهي اوقات مخرب، ممانعت از هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از فواید تجربه نگاری می باشد و به رشد و پرورش افكار و اطلاعات كمك می‌کند.

تجربه نگاری  در حوزه اجتماعی نیز نوعی مستندسازی تجربیات عملی می باشد که فعالین اجتماعی با آن برخورد نموده و در میدان محلات ثبت وقایع خود ترسیم نموده اند. در حال حاضر یکی از بهتر ین مواردی که می تواند به عرصه کنش گری در فضای اجتماعی کشور کمک کند همین کسب تجربیات و به اشتراک گذاری این تجارب با یکدیگر است. تجربه نگاری در واقع نگارش تجربیات برای به اشتراک گذاری فنون و عملیات کسب شده درموقعیت های مختلف است.