جزئیات تجربه

عنوان تجربه
امام روستای لرستان
فرهنگی
1397/09/13
1400/10/15

اطلاعات تجربه

1️⃣ وجود ازدواج های اجباری در برخی موارد؛ 2️⃣ عدم رعایت محرم و نامحرمی؛ 3️⃣ ظلم به زن در تقسیم ارث؛ 4️⃣ عدم استقبال مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان نسبت به برنامه های مسجد؛
با ورود به روستا با مسائل و مشکلات زیر روبرو شدم: 1️⃣ وجود ازدواج های اجباری در برخی موارد؛ 2️⃣ عدم رعایت محرم و نامحرمی؛ 3️⃣ ظلم به زن در تقسیم ارث؛ 4️⃣ عدم استقبال مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان نسبت به برنامه های مسجد؛ برای حل این مسائل اقدات زیر را انجام دادم: اقدامات(راهکارها و راهبردها) 1️⃣ راه اندازی کانون فرهنگی و پایگاه مقاومت مسجد روستا؛ 2️⃣ تبلیغ چهره به چهره و رفت و آمد خانوادگی به خانه مردم؛ 3️⃣ تهیه وسائل بازی مثل تنیس برای سرگرمی بچه ها در مسجد به واسطه رایزنی بانهادها جهت هماهنگی و گرفتن امکانات برای جوانان مثل سالن ورزشی؛ 4️⃣ شرکت در مجالس عزای مردم و صحبت در موارد مبتلا به، مثل ارث، ازدواج دختران و …؛ اقدامات بر اساس گام های زیر اجرا شد: 1️⃣ گام اول -در ابتدا پس از شناسایی چند نفر از افراد شایسته از بین اهالی روستا که تاحدودی همسو و همفکر با ما (امام روستا) بودند، در بحث راه اندازی پایگاه مقاومت و کانون فرهنگی، درگیرشان نمودیم و به آنها مسئولیتهایی دادیم تا میزان مشارکت اهالی در این امر بیشتر گردد؛ 2️⃣ گام دوم -در رفتن به منازل اهالی روستا سعی ما بر این بود که از هزینه‌های جانبی مانند پذیرایی و… حذر کنیم. -در جلسات خانگی سعی مینمودیم که مطالب مبتلا به و همینطور حرفهایی را بیان کنیم که درد خود مردم و دغدغه آنها باشد. مانند مباحث مربوط به چرای دامهایشان و یا حد و حدود مربوط به دامها و مسائل شرعی مربوط به کشاورزی و کارهایی که اهالی به آنها میپرداختند. -یکی دیگر از محورهایی که در گفتگوهای جلسات خانگی محوریت داشت، مباحث خانوادگی و آن دسته از آسیبهای اجتماعی بود که اهالی به آنها مبتلا بودند. 3️⃣ گام سوم -با توجه به شرایط موجود و نبود هیچگونه تفریح و سرگرمی در روستا برای کودکان و نوجوانان و جوانان، و از طرفی با هدف رونق بخشیدن به مسجد، پیگیر تهیه وسایل تفریحی مانند میز تنیس، سالن ورزشی شدیم، که پس از مراجعه به نهادهای مختلفی همچون آموزش و پرورش و سپاه و بسیج، توانستیم هم میز تنیس را در مسجد مستقر نمائیم و هم اینکه مخاطبین را در هفته چند مرتبه به سالن ببریم؛ 4️⃣ گام چهارم -با توجه برگزاری مجالس مختلف، در روستا سعی مینمودیم که از اینچنین فرصتهایی به خوبی استفاده کنیم و با بیان مطالبی هدفمند و مفید برای مخاطبین، نگاه اهالی را نسبت به بعضی مباحث اصلاح نموده و ارتقاء بدهیم.
از اهالی روستا و آموزش و پرورش و بسیج و سپاه
خانواده روستاییان
بعد از اینکه اقدامات را انجام دادیم مسائل و مشکلاتی که در منطقه وجود داشت کمتر شد
عدم وجود بودجه تشویقی و فرهنگی. تبیلغی و نداشتن پشتوانه مالی حتی حداقلی برای اموری همچون اردو، جایزه؛
1️⃣ رونق بیشتر مسجد؛ 2️⃣ حضور نوجوانان و جوانان در مسجد؛ 3️⃣ توجه مردم نسبت به برخی مسائل مثل ارث و حق الناس؛ 4️⃣ کم شدن رسومات غلط در بین مردم؛ 5️⃣ هویت بخشی به زنان و جایگاه آنان؛

مستندات تجربه