جزئیات تجربه

عنوان تجربه
ترک کردن سیگار دانش‌آموز
آسیب اجتماعی
1398/07/01
1398/03/31

اطلاعات تجربه

وجود اعتیاد به سیگار در مدرسه باعث می شود تا در دراز مدت دانش آموزان دیگری که به سیگار اعتیاد ندارند درگیر شوند بنابراین باید سریعا این مسئله در مدرسه حل شود.
دانش آموزان در دوران دبیرستان با یکی از آسیب هایی که روبرو هستند اعتیاد به سیگار می باشد و کادر مدرسه وظیفه دارد برای اینکه سیگار کشیدن در سطح مدرسه بیشتر نشود باید سریعا این مسئله را در مدرسه حل کنند. ما برای اینکه این مسئله را در مدرسه حل کنیم با دانش آموزانی که به سیگار اعتیاد پیدا کرده بودند دو نوع برخورد کردیم: یکی از اعضای کادر مدرسه با این دانش آموزان بصورت جدی برخورد کرد به اصطلاح نقش شمر را بازی کردی و یک دیگر از همکاران نقش امام حسین (ع) را بازی کرد و با صحبت هایی که با دانش آموزان انجام شد دانش آموزان را به یک مشاوره خوب معرفی کردیم و بعد از صحبت با مشاوره دانش آموزان به ترک سیگار اقدام کردند
از کادر مدرسه کمک گرفتیم
دانش آموزان اعتیاد به سیگار داشتند
بعد از انجام این کار اعتیاد به سیگار دانش آموزان حل شد
علنی شدن این موضوع باعث میشود برخی از اولیا با مدرسه درگیر شود
دانش آموزان سیگار را ترک کردند

مستندات تجربه