جزئیات تجربه

عنوان تجربه
تهیه جهیزیه افراد محتاج
خانواده
1384/01/01
۱۴۰۱/۰۲/۲۷

اطلاعات تجربه

جلسات قرآن که برگزار میشد ابتدا با 50 نفر شروع شد کم کم تعداد کمتر شد و با پیگیری متوجه شدیم شرایط اقتصادی باعث شده که خانم ها شرکت نکنند که فهمیدیم که جهازیه برای دخترها بیشترین دلیل بود که سعی کردی در این زمینه فعالیت بکنیم، البته در زمینه های دیگر اقتصادی هم کمک میکردیم
یک جلسه قرآن در قالب مسجد داشتیم که بعد از چند وقت و با دیدن شرایط خانم های مختلف سعی کردیم که کمک اقتصادی کنیم و دیدیم که بیشتر معطوف به جهازی و ازدواج خانم ها و آقایان میشود و ما هم تصمیم گرفتیم که با جمع و جور کردن پول از خودمان و همه افرادی که میشناختیم، پول جمع کنیم و برای کسانی که نیازمند بودند و ما هم تحقیق میکردیم که ببینیم آیا واقعا مستحق هستن یا نه، و بعد ما هم بهشان کمک میکردیم که فقط و صرفا معطوف به جهیزیه نمیشد و کمک های دیگری هم برای مثلا ایام خواستگاری و رهن خانه و ... میدادیم.
فقط خودمان روی پای خودمان ایستادیم و از خود افرادی که در جلسات شرکت میکردند کمک میگرفتیم که با دیدن نتیجه کارهایشان، آنها هم میرفتن به هر کسی که میشناختند اطلاع میدادن و پول جمع میکردند. البته نماینده شهر کرمان در مجلس که متوجه شده بودند یک ماشین در اختیار ما قرار داده بودند که برای شناسایی اطراف کرمان و خود کرمان یا برای بسته های ارزاقی برویم.
قشر ضعیف جامعه در زمینه اقتصادی که توان هزینه کردن برای ازدواج را نداشتند.
اول از همه نیت پاک و اخلاص باعث شده است که کار ما نتیجه دهد. سپس عینی بودن و قابل لمس بودن این حرکت برای کسانی که تلاش میکنن که این کار نتیجه دهد باعث شده است موفق باشد.
شاید باید به ارگان های دیگر هم سر میزدیم برای کمک گرفتن.
باعث شد کسانی متوجه بشوند که ما داریم این کار رو میکنیم و خودشان بیایند و کمک کنند. حتی از شهر های دیگر مثل تهران. و خود مردم هم با بیان کردن این حرکت باعث شدند که بقیه هم حس کمک کردن در خودشان به وجود آورند. همچنین واقعا با لطف خدا و کمک هایی که شد، خانواده هایی که میتوانست خیلی اتفاق های بدی برایشان بیوفتد نیوفتاد و خیلی از خانواده ها سر زندگیشان رفتند.

مستندات تجربه