جزئیات تجربه

عنوان تجربه
امام روستای کرمان
فرهنگی
1398/05/01
1400/09/02

اطلاعات تجربه

1- عدم حضور نوجوانان و جوانان در مسجد؛ 2- بد زبانی و بد دهانی دانش آموزان و نوجوانان؛ 3- ضعف در قرآن و مسائل اعتقادی؛
ابتدا که وارد روستا شدم با مسائل زیر روبرو شدم: 1- عدم حضور نوجوانان و جوانان در مسجد؛ 2- بد زبانی و بد دهانی دانش آموزان و نوجوانان؛ 3- ضعف در قرآن و مسائل اعتقادی؛ برای اینکه بتوانیم این مسائل را در روستا حل کنیم اقدامات زیر را انجام دادیم: 1- برگزاری مسابقات ورزشی برای نوجوانان دانش آموزان؛ 2- برگزاری مراسم اعتکاف؛ 3- تشویق و اهداء جوائز به بچه‌های مسجدی؛ 4- حضور در مدرسه و برگزاری کلاس‌های دینی؛ چهار اقدام بالا را بصورت گام های زیر در روستا اجرا کردیم: 1. گام اول -تشکیل هسته جهادی از افراد مختلف روستاجهت همفکری و مشورت با ایشان در روند بررسی هرچه بهتر مسئله به صورت تخصصی؛ -برگزاری جلسات و نشستهای مختلف و متعدد با مردم و عموم اهالی در راستای بررسی هرچه بیشتر مسئله و شنیدن نظرات و صحبتهای ایشان در مورد این مسئله؛ 2.گام دوم -صحبت با مسئولین و افراد مسئول در سازمان های مختلف همچون جهاد و… جهت ایجاد تسهیل در روند کسب مجوّز برای نهال کاری مردم و همچنین آموزش ایشان در این زمینه؛ -هماهنگی با افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه کاشت نهال جهت تشخیص وضعیت منطقه ی هدف در مورد نهال کاریِ مردم بومی و همچنین تایید علمی و کارشناسی وضعیت نهالستانهای اهالی؛ -سفر به استانهای همجوار جهت بررسی میدانی وضعیت دیگر نهال کارها و اقتضائات آنها و…؛ 3.گام سوم -صحبت با سرطایف و امام جمع در این زمینه و طرح بحث جهت پیگیری حل مسئله از طریق امام جمعه از کانال فرمانداری؛ -پیگیری برگزاری حلسه ی طرح بحث و بررسی مسئله ی نهال کوشکمور در محل فرمانداری با حضور مسئولین ذی ربط همچون جهاد کشاورزی و بخشداری و دیگر مسئولین بومی مرتبط؛ 4.گام چهارم -باتوجه به نتیجه بخش نبودن جلسات فرمانداری، تصمیم بر این شد که جلسه های بعدی در خود روستا برگزار گردد تا درصد نتیجه بخشی بالاتر رود؛ -هماهنگی با دادستان جهت برگزاری جلسه شورای اداری در روستای کوشکمور جهت درک هرچه بهتر وضعیت مردم، توسط مسئولین و همچنین رویارویی مردم با مسئولین و استماع صحبتهای مردم توسط ایشان؛ -اخذ مصوبه در راستای حل مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت اهالی و کاشت نهال توسط اهالی بومی ، و ابلاغ مصوبه به دست مسئولین ذی ربط؛ -باتوجه به کارشکنی های بعضی افراد دولتی یا دوابسته به ارگانهای دولتی، اسناد و مدارک لامز در این زمینه به دادستانی ارائه شد؛ -جمع اوری اسنادی که مثبت کارشکنی های فوق الذکر بود، از نهالستانهایی که بعضا شخصی بودند و بعضا وابسته به ارگانهای دولتی بودند؛
از اهالی روستا و فرمانداری ها و بخشداری ها و جهاد کشاورزی
همه ی خانواده های روستا
اقداماتی که انجام دادیم باعث شد مسائلی که در منطقه وجود داشت کمتر شود
فاصله طولانی و دوری مسافت بین روستا و شهرستان و مرکز استان و نبود وسیله و امکانات ایاب و ذهاب و همچنین مشکلات مالی که خود امام داشت و تاثیر مستقیمی بر روند پیگیریها داشت؛
1. ورود دادستان به مسئله و حل مشکل ایجاد اشتغال مردم؛ -که مسئله به صورت رسمی، قانونی و ریشه ای حل شود. 2.بازگشت مردم به منطقه خودشان؛ مهاجرت معکوس به قدری رخ داده که اخیراً شاهد سکنی گزیدن افراد غیربومی در این منطقه بوده ایم. 3.گرم شدن کانون خانواده و برطرف شدن بسیاری از مشکلات خانوادگی؛ – به واسطه همین مشکلات، کانون گرم خانواده به سردی منجر شده بود. 4.تبدیل شدن منطقه به یکی از بهترین صادر کنندگاه نهال مرکبات حتی به کشورهای همسایه؛

مستندات تجربه